Co jest potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia eksperymentu w autoklawie?

Wiele badań laboratoryjnych, jest przeprowadzanych w urządzeniach, które zwiemy autoklawami. Urządzenia te pozwalają nam na przeprowadzanie reakcji chemicznych w warunkach zwiększonego ciśnienia oraz temperatury, co pozwala nam na badanie wpływu tych dwóch zmiennych oraz przyspiesza przebieg reakcji. Jest to szczególnie ważne wtedy, kiedy reakcje z natury mają bardzo wolny przebieg. (więcej…) Read More »