sprzęt laboratoryjny

Specjalistyczny sprzęt laboratoryjny

Dzisiejsze laboratoria badawcze nie mogłyby obyć się bez specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego. Są to najczęściej skomplikowane, nowoczesne urządzenia elektroniczne, które pozwalają na wykonywanie różnorodnych pomiarów dotyczących właściwości badanej materii. Jaki sprzęt można spotkać w dzisiejszych placówkach badawczych i do czego on służy?

Przykłady urządzeń pomiarowych

Densytometr

Jest to urządzenie wykorzystywane do pomiaru gęstości próbki. Najważniejszym elementem jest tutaj szklana rurka, która należy napełnić badaną cieczą przed rozpoczęciem pomiaru. Następnie należy odczekać pewien czas, dopóki wartość gęstości i temperatury się nie ustabilizuje. Po zakończonej pracy sprzęt (rurkę) należy przemyć wodą i acetonem oraz osuszyć.

Wiskozymetr ultradźwiękowy

sprzęt laboratoryjny

Ten sprzęt laboratoryjny służy do pomiaru lepkości cieczy. Najistotniejszym elementem jest sonda zanurzona w roztworze badanej cieczy. Wiskozymetr kalibruje się na roztwory wzorcowe. Wyniki pomiaru odczytać można z elektronicznego wyświetlacza lub, w przypadku niektórych modeli, z analogowej tarczy.

pH-metr 

Przeznaczeniem pH-metrów jest pomiar pH roztworu. Pozwalają one na szybkie i wygodne sprawdzenie kwasowości bądź zasadowości roztworu. Sondą jest tutaj elektroda szklana, która zanurzana jest w badanej cieczy. pH-metr kalibrowany jest na roztwory buforowe.

Mieszadło magnetyczne

To urządzenie nie służy do wykonywania pomiarów, ale znacząco ułatwia pracę w laboratorium. Pozwala ono na długotrwałe (nawet wielogodzinne) mieszane roztworów o różnej lepkości. Jego praca jest cicha i wydajna. Elementem, który powoduje mieszanie cieczy, jest tutaj dipol, który rotuje pod wpływem zmiennego pola magnetycznego.